# ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Προστασία μελισσών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Προστασία μελισσών

Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών των καλλιεργειών επιβάλλεται να λαμβάνουμε υπόψη την ύπαρξη των μελισσοσμηνών.