# ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων
ΧΡΗΣΙΜΑ

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.