Μηδική

Καλλιέργειες

Η Μηδική είναι το σπουδαιότερο κτηνοτροφικό φυτό

Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια στροφή στην βιολογική καλλιέργεια.