# ΝΗΣΙΑ

Έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη έκτακτης ενίσχυσης της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών.
Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΕΕ εγκρίνει καθεστώς ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα νησιά της Ελλάδας

Τα 47 νησιά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η Κρήτη, θα καλυφθούν από το καθεστώς μέχρι την ενδεχόμενη σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα.