# ΟΦΕΙΛΕΣ

Ένας μήνας λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ένας μήνας λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Συμπληρώθηκε ο πρώτος μήνας λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας λειτουργεί ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.