# ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Πρόστιμο σε όσους κάνουν παράνομη χρήση του όρου «οικολογικό»  ή «οικο»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο σε όσους κάνουν παράνομη χρήση του όρου «οικολογικό» ή «οικο»

Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν.2251/1994, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.