# ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε: για τα σχέδια νόμου που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε: για τα σχέδια νόμου που αφορούν την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Περαιτέρω και σε ό,τι αφορά το Σ/Ν «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».