# ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

Όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ παρασκευής
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ παρασκευής

Οικοτεχνία είναι η µεταποίηση, µικρής κλίµακας, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, στον χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσης του παραγωγού και της οικογένειάς του.