# ΟΙΝΟΣ

Οι πιθανές αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2020, για τον τομέα Οίνου στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι πιθανές αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2020, για τον τομέα Οίνου στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα

Όσον αφορά την ΚΑΠ μετά το 2020 και τα προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, οι στόχοι των παρεμβάσεων θα καθορίζονται πλέον με σαφήνεια από τα Κράτη – Μέλη.