# ΟΙΝΟΣ

Η «Δραμοινογνωσία»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η «Δραμοινογνωσία»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε η ανάδειξη των διαφορετικών αξιών αλλά και γνωρισμάτων των ποικιλιών κρασιού .