# ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθορισμός δικαιολογητικών για ενισχύσεις σε παραγωγούς
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθορισμός δικαιολογητικών για ενισχύσεις σε παραγωγούς

Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σε παραγωγούς σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στήριξης ορισμένων οπωροκηπευτικών για την περίοδο από 1/7/2016 έως 30/6/2017.