# ΠΕΝΑ

«Να δοθούν τα 17.254.566 ευρώ από το αχρησιμοποίητο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων στους αδικημένους νέους αγρότες του 2009»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Να δοθούν τα 17.254.566 ευρώ από το αχρησιμοποίητο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων στους αδικημένους νέους αγρότες του 2009»

«Να δοθούν τα 17.254.566 ευρώ από το αχρησιμοποίητο αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων στους αδικημένους νέους αγρότες του 2009»