# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συνάντηση Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση Εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης για την κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα

Επείγουσα ανάγκη  για μέτρα προστασίας και προσαρμογής στους πολύ ευαίσθητους αυτούς τομείς που πλήττονται ήδη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ειδικά στην Κρήτη
Η Ευρώπη και οι περιφέρειές της χρειάζονται μια ευημερούσα κοινωνική οικονομία για να αντιμετωπίσουν τις επικείμενες προκλήσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Ευρώπη και οι περιφέρειές της χρειάζονται μια ευημερούσα κοινωνική οικονομία για να αντιμετωπίσουν τις επικείμενες προκλήσεις

Η γνωμοδότηση επισημαίνει επίσης την έλλειψη κοινών ορισμών και μεθόδων συλλογής δεδομένων στην Ευρώπη, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
“Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ κα ΓΕΩΤΕΕ χτίζουμε μια διαβάθμιδικη συνεργασία θεσμικών φορέων για τη διαχείριση της κρίσης”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

“Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΕ κα ΓΕΩΤΕΕ χτίζουμε μια διαβάθμιδικη συνεργασία θεσμικών φορέων για τη διαχείριση της κρίσης”

Ενώνουμε δυνάμεις με στόχο να απαντήσουμε στις άμεσες ανάγκες των πυροπλήκτων περιοχών με άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες στρατηγικές και παρεμβάσεις που συνδέονται με την κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία.