# ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Περονόσπορος πατάτας
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Περονόσπορος πατάτας

Συνιστάται ο πρώτος ψεκασμός να γίνεται νωρίτερα από το κλείσιμο των γραμμών της καλλιέργειας όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατοστά.