# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης για τους ορυζώνες

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”