# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  67.049.747,87€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 67.049.747,87€

Αφορούν πληρωμές σε βελτίωση σε παραγωγή και εμπορία μελιού, αίγειο γάλα, διεπαγγελματική βάμβακος, βασική ενίσχυση 2021, πράσινη ενίσχυση 2021, πρόβειο γάλα, συνδεδεμένες ενισχύσεις 2021, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.