# ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 3.5 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 9, δωρεάν διανομή γάλακτος, ενιαία ενίσχυση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.α.