# ΨΑΡΙΑ

Νέες επενδύσεις υλοποιεί η Avramar για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νέες επενδύσεις υλοποιεί η Avramar για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής

Επενδύσεις στις μονάδες εκτροφής ψαριών σε Ελλάδα και Ισπανία, ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας αλλά και είσοδος σε νέες αγορές είναι τα «όπλα» για την Avramar, τη νέα εταιρεία που σχηματίστηκε από την ένωση του Ομίλου Andromeda και των εταιρειών Νηρέας, Σελόντα και Περσεύς, προκειμένου να παραμείνει η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου στη Μεσόγειο.