Βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: Σταδιακή βελτίωση, αλλά απαιτούνται ακόμη προσπάθειες για πλήρη ανάκαμψη

Σύμφωνα με  την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2025», η οποία εγκρίθηκε σήμερα, η συνολική βιωσιμότητα της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά, ενώ πλέον υπεραλιεύονται λιγότερα αποθέματα. Ταυτόχρονα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του αλιευτικού τομέα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα βασικών ειδών σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες.

Η σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις κατευθύνσεις όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2025 και δρομολογεί μια διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν μετά το καλοκαίρι θα αποσκοπούν στη διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των ιχθυαποθεμάτων που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα, βοηθώντας παράλληλα και άλλα αποθέματα να ανακάμψουν. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα ιχθυαποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό βρίσκονται σε ένα μέσο εύρος που είναι αποδεκτό για την καλή τους υγεία, ενώ σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση είναι καλύτερες και οι επιδόσεις βιωσιμότητας που καταγράφονται μέχρι στιγμής, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και οι προσπάθειες των αλιέων αποφέρουν καρπούς. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στα κοινοτικά ύδατα του Ατλαντικού. Ωστόσο, σε αρκετά είδη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ισορροπία των οικοσυστημάτων και το εμπόριο, εξακολουθούν να καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις.

Στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντοενώ τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς, η θνησιμότητα λόγω αλιείας παραμένει υπερβολικά υψηλή. Μολονότι το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας έχει φτάσει στο χαμηλότερο έως σήμερα επίπεδο, παραμένει κατά 20% υψηλότερο από το συνιστώμενο ποσοστό βιωσιμότητας. Απαιτούνται μεγαλύτερη προσήλωση και συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη ανάκαμψη των βασικών ειδών και οικοσυστημάτων.

Η κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς τα ιχθυαποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται λόγω διαφόρων πιέσεων. Τέσσερα στα δέκα αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα δεν αποτελούν πλέον στόχο και μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων πιέσεων που ασκούνται στα ιχθυαποθέματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων της Βαλτικής Θάλασσας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή, εφαρμόζοντας πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις