# ΣΑΜΟΣ

Τέλος τρύγου στη Σάμο
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Τέλος τρύγου στη Σάμο

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2013, συνέτειναν στο να πρωιμίσει η χρονιά κατά 10 μέρες.