Στεβια

Συμβολαιακή

Συμφωνία της Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς

Η Τράπεζα Πειραιώς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.


GreekStevia στο Αγρίνιο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον κ. Ηλία Τζάνη, που τόσο συνέβαλε στο να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια του φυτού, λέγοντας, μάλιστα, ότι η Ένωση θα επιδιώξει στενότερη συνεργασία μαζί του.

Η καλλιέργεια στέβιας σε πρώτο πλάνο

To 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Στέβιας, με τίτλο: «Στέβια – παραγωγή διάθεση – φαρμακευτικές ιδιότητες» .