# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Συμφωνία της Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία  με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ

Συμφωνία της Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Στέβια Ελλάς

Η Τράπεζα Πειραιώς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.