# ΤΙΜΕΣ

Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις τιμών λιπασμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την πλειοψηφία των κρατών - μελών της Ε.Ε.
ΒΟΥΛΗ

Αδικαιολόγητες οι αυξήσεις τιμών λιπασμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την πλειοψηφία των κρατών - μελών της Ε.Ε.

Οι τιμές των λιπασμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.