# ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

Μια ιστοσελίδα για εξαγωγές ελληνικών τυροκομικών
ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Μια ιστοσελίδα για εξαγωγές ελληνικών τυροκομικών

Ιστοσελίδα εξειδικευμένη στις εξαγωγές ελληνικών τυροκομικών στην παγκόσμια αγορά, το www.cheese-exports.gr δημιούργησε η εταιρία Global Greece, με σκοπό να βοηθήσει τις τυροκομικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να επεκταθούν διεθνώς.