# ΞΗΡΑΣΙΑ

Ένταξη του Β. Αιγαίου στο  έργο της αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταξη του Β. Αιγαίου στο έργο της αντιμετώπισης φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των νησιών και στόχος του είναι η επιστημονική προσέγγιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας.