# ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΒΕΠ:λύσεις για την τόνωση της ρευστότητας και την επιστροφή της αγοράς στην χρηματοδότηση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΕΠ:λύσεις για την τόνωση της ρευστότητας και την επιστροφή της αγοράς στην χρηματοδότηση

Η διάρκεια της οικονομικής κρίσης καθιστά προβληματική, σε σημαντικό βαθμό, την επιβίωση και τη λειτουργία μεγάλου ποσοστού της επιχειρηματικής δραστηριότητας