Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων σε 10 περιοχές της χώρας

Χρηματοδότηση της ωρίμανσης των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σε 10 περιοχές της χώρας

Πρόσθετη χρηματοδότηση για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR.

Έγκριση 36,2 εκατ. ευρώ για την προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας

Χρηματοδοτούμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν ασπίδα προστασίας για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών και λειτουργούν.

Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ"

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Χρηματοδοτήσεις ύψους 117 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Η συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα είναι ιδιαίτερα επωφελής για τη χώρα μας, καθώς το ύψος των πόρων της περιόδου 2014-2021.

Πρόταση χορήγησης 2,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το ΕΤΠ στην Παγκοσμιοποίηση

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα βοηθήσουν τους 725 πρώην εργαζομένους του λιανικού εμπορίου.

Κ. Αγοραστός :Οι Περιφέρειες εκπέμπουν SOS

Από το 2012 και μετά έχει μειωθεί η χρηματοδότηση των Περιφερειών κατά 60%.

ΕΚ: 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία της ΕΕ για την Απασχόληση των Νέων

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 574 ψήφους υπέρ, 113 κατά και 2 αποχές την προσθήκη 500 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017.

Χρηματοδότηση από 70% - 50% σε Δήμους για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει.

Διαθέσιμοι πόροι 9 94 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Οι δύο Αναπληρωτές Υπουργοί επεσήμαναν πως η φιλοσοφία του νέου ΕΣΔΑ είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων .

Παρέμβαση Αποστόλου στα σενάρια μείωσης της χρηματοδότησης προς τη γεωργία

Η πρόταση omnibus αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία προκειμένου να βελτιωθούν και διατάξεις των βασικών πράξεων της ΚΑΠ.