# ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Συμβούλιο Γεωργίας: Πρέπει να κατοχυρώσουμε την επισιτιστική ασφάλεια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συμβούλιο Γεωργίας: Πρέπει να κατοχυρώσουμε την επισιτιστική ασφάλεια

Οι υπουργοί εξέφρασαν ικανοποίηση για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον καθορισμό του στόχου του 50 % για τα χημικά φυτοφάρμακα.
Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11
ΧΡΗΣΙΜΑ

Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11

Καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»
Ενημέρωση αλιέων και υδατοκαλλιεργητών για την έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης
ΧΡΗΣΙΜΑ

Ενημέρωση αλιέων και υδατοκαλλιεργητών για την έκδοση Προσκλήσεων Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Η Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας Αλιείας με δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα οποία τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση.