# ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Τρείς νέες προσκλήσεις για τα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τρείς νέες προσκλήσεις για τα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

Οι Υδατοκαλλιέργειες και η Μεταποίηση αποτελούν δύο ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ωθούμενοι από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων διεθνώς.