# ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Πιερία
ΑΛΙΕΙΑΣ

Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην Πιερία

Οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και έναν τομέα της πρωτογενούς παραγωγής που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας.