# ΑΧΕΛΩΟΣ

Οι αρνητές του Αχελώου, αρνητές της πραγματικότητας!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αρνητές του Αχελώου, αρνητές της πραγματικότητας!

Ο Θεσσαλός πολιτικός, ο οποίος έχει αναλάβει επανειλημμένα πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος άλλα και την προώθηση της επίλυσης των ζητημάτων που ενέσκηψαν για την μεταφορά νερού από τον Αχελώο στη διψασμένη θεσσαλική πεδιάδα.