# ΑΓΡΙΑ

Έβρος: Έναρξη προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας για προστασία έναντι του ιού της λύσσας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έβρος: Έναρξη προγράμματος εμβολιασμών της άγριας πανίδας για προστασία έναντι του ιού της λύσσας

H διασπορά των δολωμάτων θα διενεργηθεί στους χώρους διαβίωσης των ζώων στόχων και δεν θα διενεργηθεί εμβολιασμός σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες.