# ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Νέα μέτρα στήριξης: Τι προβλέπει το ν/σ για τις αγροτικές ενισχύσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα μέτρα στήριξης: Τι προβλέπει το ν/σ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Μεταξύ άλλων οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν παράταση της «κάλυψης» ενοικίου - ρυθμίσεις για τις επιταγές - νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών, απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των αγροτικών ενισχύσεων για το 2020