# ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Αγροτικές Επαγγελματικές Σχολές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις Αγροτικές Επαγγελματικές Σχολές

Συνεχίζονται μέχρι και το τέλος Ιουνίου οι εγγραφές στις Αγροτικές Επαγγελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Στις ΕΠΑΣ μπορούν να φοιτήσουν νέοι και νέες κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α' Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου .