# ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Αμοιβαία επωφελής συνεννόηση για εξόφληση αγροτικού ρεύματος
ΒΟΥΛΗ

Αμοιβαία επωφελής συνεννόηση για εξόφληση αγροτικού ρεύματος

Η δυνατότητα να αναστέλλεται από τη ΔΕΗ η έκδοση λογαριασμού από τον Μάιο ως το Σεπτέμβριο είναι ένα θετικό βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε αμοιβαία επωφελή συνεννόηση στην εξόφληση των αγροτικών λογαριασμών ρεύματος.