# ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΥΠΑΑΤ- Ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αλιείας
ΑΤΖΕΝΤΑ

ΥΠΑΑΤ- Ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αλιείας

Το ΟΣΠΑ είναι το κύριο ψηφιακό εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η επέκταση/αναβάθμισή του περιλαμβάνεται τόσο στη Βίβλο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.
Συμφωνία ΔΕΗ Ανανεώσιμες με Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για ΥΑΠ 216 ΜW ανοικτά της Αλεξανδρούπολης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΔΕΗ Ανανεώσιμες με Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για ΥΑΠ 216 ΜW ανοικτά της Αλεξανδρούπολης

Η χώρα μας, με σημαντικό δυναμικό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρειάζεται συνεργασίες που θα ενισχύουν την τοπική κοινωνία, θα αξιοποιούν τους τοπικούς πόρους ενέργειας και θα παρέχουν αειφόρο ανάπτυξη.