# ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου

Θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολής τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπ. Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων.