Απολιγνιτοποίηση

Ναι στην απολιγνιτοποίηση λένε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Ναι στην απολιγνιτοποίηση λένε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις [ΑΝΙΜΑ, ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, Greenpeace, WWF], υποστηρίζουν την απολιγνιτοποίηση


Ξεκινάει δουλειά η Διυπουργική για την Απολιγνιτοποίηση

Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη και Γ. Θωμά με τους Δημάρχους των λιγνιτικών Δήμων.