# ΒΙΩΣΙΜΗ

Η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για «φιλόδοξη» βιώσιμη στρατηγική χρηματοδότησης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για «φιλόδοξη» βιώσιμη στρατηγική χρηματοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει στις αρχές του 2021 μια «φιλόδοξη» βιώσιμη στρατηγική χρηματοδότησης για την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ