# ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Αποστόλου: Το περιβάλλον βάλλεται ακόμη μια φορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστόλου: Το περιβάλλον βάλλεται ακόμη μια φορά

Το τεκμήριο κυριότητας υπάρχει, όχι γιατί θέλησαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά την απελευθέρωση να δημεύσουν αυτές τις γαίες, αλλά ως απόρροια διαδοχής του οθωμανικού κράτους από το ελληνικό Δημόσιο.