# ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

Η μειωμένη κατανάλωση κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μειωμένη κατανάλωση κρέατος μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών

Οι πολιτικές που υποστηρίζουν τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος για την προστασία του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών