# ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

«Η πανδημία, τα λιμάνια και η κρίση των εμπορευματοκιβωτίων»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Η πανδημία, τα λιμάνια και η κρίση των εμπορευματοκιβωτίων»

Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πάντα τη λειτουργία των λιμανιών, ωστόσο η πανδημία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναστάτωση από την έναρξη των αποστολών εμπορευματοκιβωτίων πριν από 65 χρόνια.