# ΕΜΠΟΡΙΟ

Ενισχύεται κατά 20 εκατ. ευρώ δράση στήριξης σε εμπόριο και εστίαση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύεται κατά 20 εκατ. ευρώ δράση στήριξης σε εμπόριο και εστίαση

Η δράση χρηματοδοτεί μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης, καθώς και υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.