# ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

Απόδοση ΑΦΜ σε εργάτες γης
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Απόδοση ΑΦΜ σε εργάτες γης

Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση με κεντρικές διαδικασίες, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής ή άλλου δικαιολογητικού από τα ως άνω πρόσωπα.