# ΕΞΩΤΙΚΑ ΖΩΑ

Βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ για τα άγρια και εξωτικά ζώα που προορίζονται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βελτίωση των κανονισμών της ΕΕ για τα άγρια και εξωτικά ζώα που προορίζονται ως ζώα συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην πρόληψη ως το πλέον οικονομικά αποδοτικό, ανθρώπινο και περιβαλλοντικά επιθυμητό μέτρο.