Γεωργία

Κ.Μίχαλος :Σύζευξη της γεωργικής παραγωγής με την αγορά και με τους άλλους τομείς της οικονομίας

Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση.

Η χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα αυτόνομα μη επανδρωμένα οχήματα οι αγρότες θα μπορούν να έχουν άμεση και ακριβή εικόνα μιας μεγάλης έκτασης.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Πιερία

Η κατάσταση πληρωμής δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για το έτος 2016.

Πληρωμές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας στην Λάρισα

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους.

Η καινοτομία στο χώρο της Γεωργίας

Η αγροτική οικονομία είναι οικονομία σχιζοφρενής όπου συνυπάρχει ο καπιταλισμός με τον κομμουνισμό, δηλαδή τα μέσα παραγωγής ανήκουν στους αγρότες αλλά αυτοί παράγουν ανάλογα με τις ανάγκες τους οπότε είναι δύσκολο να δημιουργηθούν πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανάκληση ένταξης στο Μέτρο 11- Βιολογικές καλλιέργειες

Όσοι ενδιαφερόμενοι δικαιούχου επιθυμούν να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν μια ενταγμένη στο Μέτρο 11 .

«Ευάλωτη γεωργία της Θεσσαλίας: Παρόν - προοπτικές»

Η αγροτική παραγωγή παρουσιάζει υψηλή εξάρτηση από το κλίμα και επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της κλιματικής μεταβλητότητας.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στα Γρεβενά

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Γρεβενών.

Διορθωτικές ενέργειες της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» στο Κιλκίς

Οι καταστάσεις ανάρτησης πληρωμής κι απορριπτόμενων θα αναρτηθούν από 20/12/2017.

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στη Λέσβο και στη Λήμνο

Σήμερα η ανάρτηση των αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων της 1ης πληρωμής των βιοκαλλιεργητών της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι στη δράση «Βιολογική Γεωργία-5ετία».