# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Ξεκινά η καταβολή 3,5 εκατ ευρώ σε 364 δικαιούχους παραγωγούς στην ΠΔΕ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ξεκινά η καταβολή 3,5 εκατ ευρώ σε 364 δικαιούχους παραγωγούς στην ΠΔΕ

Για την Αιτωλοακαρνανία ανέρχεται σε 1.499.400 ευρώ και απευθύνεται σε 153 δικαιούχους, για την Αχαΐα σε 705.600 ευρώ και αφορά 72 δικαιούχους, ενώ στην Ηλεία 1.362.200 ευρώ θα καταβληθούν σε 139 δικαιούχους.