# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που αναφέρθηκαν μπορούμε να ανακυκλώνουμε οποιαδήποτε μικρή ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων.