# ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ανοίγει η πλατφόρμα για αποζημιώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους πλημμυροπαθείς
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανοίγει η πλατφόρμα για αποζημιώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους πλημμυροπαθείς

Δικαιούχοι κάλυψης εξόδων της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) είναι όλοι όσοι ήταν νόμιμα συνδεδεμένοι στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας έως την 4η Σεπτεμβρίου 2023
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που αναφέρθηκαν μπορούμε να ανακυκλώνουμε οποιαδήποτε μικρή ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων.