# ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Ιστορικά δικαιώματα» τέλος: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των κτηνοτρόφων για «σφαγή» των ενισχύσεών με τη νέα ΚΑΠ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ιστορικά δικαιώματα» τέλος: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των κτηνοτρόφων για «σφαγή» των ενισχύσεών με τη νέα ΚΑΠ

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αποφασίστηκε μεν το 2003, αλλά εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 2006 έως το 2013 και πληρωνόταν στο σύνολο των παραγωγών, ανεξάρτητα αν καλλιεργούσαν ή εξέτρεφαν ζώα.