# ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ

Σύσκεψη στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου για τις πολλαπλές ρυπάνσεις από Κατσίγαρο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου για τις πολλαπλές ρυπάνσεις από Κατσίγαρο

Οι ελαιουργοί θα πρέπει να τηρούν την νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων διαφορετικά οι παραβάτες  θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου που είναι πολύ αυστηρές.