# ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ

Συνάντηση της ομάδας iGEM Thessaly 2023 με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση της ομάδας iGEM Thessaly 2023 με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό

Οι φοιτητές παρουσίασαν στον Περιφερειάρχη την έρευνα τους, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του κατσίγαρου που απασχολεί χρόνια τώρα τον κλάδο της ελαιουργίας στη Θεσσαλία.
«Μεταφορά καλών πρακτικών στην αξιοποίηση της λυματολάσπης, του κατσίγαρου και του κομπόστ ως αγροτικά προϊόντα».
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Μεταφορά καλών πρακτικών στην αξιοποίηση της λυματολάσπης, του κατσίγαρου και του κομπόστ ως αγροτικά προϊόντα».

Επίσης έκανε οικονομική ανάλυση του προϊόντος και της διαδικασίας παραγωγής του, και συγκριτική αξιολόγηση με διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα.
Σύσκεψη στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου για τις πολλαπλές ρυπάνσεις από Κατσίγαρο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου για τις πολλαπλές ρυπάνσεις από Κατσίγαρο

Οι ελαιουργοί θα πρέπει να τηρούν την νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων διαφορετικά οι παραβάτες  θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου που είναι πολύ αυστηρές.