# ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Κατώτατος μισθός: Κάτω από το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατώτατος μισθός: Κάτω από το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι κάτω από το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης με βάση την Ενδιάμεση Έκθεση της ΓΣΕΕ, «Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση».
Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς για τους εργαζομένους στην ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς για τους εργαζομένους στην ΕΕ

Η οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την επάρκεια των νόμιμων κατώτατων μισθών, προωθώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών .